Beeldende therapie

Wat is beeldende therapie?

IMG_0556

Doen en ervaren/ betekenis geven.

Beeldende therapie is een effectieve manier om inzicht te krijgen in je eigen functioneren. Kenmerkend is de inzet van beeldende materialen zoals houtskool, krijt, verf en klei. Het is een ervaringsgerichte therapie, waarbij sprake is van een concreet werkproces en eindresultaat. De problemen worden door beeldend werken ervaren en zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar.

Je krijgt zo grip op het probleem door:

Op deze manier heb je de gelegenheid je problemen te verwerken, te verminderen, op te heffen of te accepteren. Je ontdekt waar je kracht ligt en leert zien hoe je de problemen de baas kunt worden.

De kenmerken van beeldende therapie

De kenmerken van beeldende therapie zijn het doen en het ervaren. Hierbij ontstaat een tastbaar resultaat in de vorm van een werkstuk. Er wordt betekenis gegeven aan het werkstuk. Er ontstaat een wisselwerking tussen jou, het werkstuk en de therapeut. Het bespreken en bewust worden van de betekenis van het beeldend werk is een manier om beter te begrijpen wat er zich afspeelt op het gebied van emoties. In de loop van de therapie krijg je hier meer zicht op.            

DSCF49131

De wisselwerking tussen jou, het werkstuk en de therapeut.

Het werken met verschillende materialen doet een appèl op de zintuigen. Door te zien, te horen, te voelen en te ruiken wordt de beleving geprikkeld. Je doet hierdoor nieuwe ervaringen op die uitgebreid, doorleefd en doorwerkt worden.          

Het resultaat van het beeldend proces is een werkstuk. Dit werkstuk is een blijvend en tastbaar resultaat van de bedoelingen en handelingen van de maker. Het werkstuk geeft aanleiding om te reflecteren op het proces en de gevoelsbeleving van de maker. Beeldende therapie is niet prestatiegericht. Het gaat niet om mooie dingen maken.

Door het concrete verbeelden van het onderwerp, de situatie, de emotie of het probleem wordt het gemakkelijker om woorden hiervoor te vinden.

In het totale proces speelt de wisselwerking tussen jou, het werkstuk en de therapeut een belangrijke rol.

Werkvormen

Het werken met verschillende materialen staat centraal. De materiaalkeuze en aanpak is persoonlijk en veelal vrij. Binnen de therapie wordt gericht gewerkt aan een vooropgesteld doel bijvoorbeeld het reguleren van emoties. Daarnaast kan er worden aangesloten bij de eigen inbreng en persoonlijke beleving. Meestal wordt er individueel gewerkt. Het werken in groepen bestaat tot de mogelijkheden.