Autonomie ontwikkeling

Wat is autonomie-ontwikkeling?
Autonomie-ontwikkeling is meer dan alleen zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Autonomie heeft te maken met het gevoel greep te hebben op jezelf, de omgeving en met een gevoel van competentie. Het is gekoppeld aan het ontdekken van eigenheid. Dit wordt ontdekt via zelfexploratie, stilstaan bij eigen voorkeuren en het maken van eigen keuzes.

Voor wie?

Specifiek:

Hoe werkt het?

Er wordt in fases gewerkt met beeldende technieken zoals schilderen, tekenen, werken met klei, textiel, metaal, steen en hout. Het ontstane resultaat weerspiegelt je proces waaraan je vervolgens betekenis kan geven. De keuzes van materialen en je werkwijze kunnen de autonomie-ontwikkeling stimuleren. Hierbij zijn handelen en ervaren nauw met elkaar verbonden. De positieve ervaringen versterken de mate van autonomie die je in het handelen laat zien. Om de autonomie te versterken spelen de volgende processen een rol:

  1. Het activeren. Het startpunt van ervaren ligt in het handelen. In deze fase richt je je aandacht op het hier en nu.
  2. Het vergroten van je zelfstandigheid. Doordat je gestimuleerd wordt zelfstandig te handelen, leer je te vertrouwen in jezelf en in je eigen competenties.
  3. Het vergroten van je eigenheid. Doordat je leert de ruimte om initiatief te nemen te vergroten en je leert stil te staan bij je eigen voorkeuren en wensen, krijg je de regie in eigen handen.

         Fase 1 – Het activeren.

Wat kun je bereiken?

Je komt tot handelen

2014 HR Saskia Spanings foto Karla Hoffman015

Zelfstandigheid vergroten.

De succeservaringen die je op doet in het handelen in het hier en nu versterken de autonomie. Het is belangrijk dat je ervaart dat je het kan.

Fase 2 – Zelfstandigheid vergroten

Wat kun je bereiken?

Je ervaart opnieuw grip waardoor het vertrouwen in je eigen competenties wordt hersteld. Je leert zelfstandig te handelen. Als je de handelingen zelf uitvoert, ontstaat immers het gevoel: ‘Dat heb ‘ik’ gedaan!’ Dat geeft je zelfvertrouwen, je ontdekt dat je meer kan dan je denkt. Je probleemoplossend vermogen groeit. Dit draagt bij aan een positieve ervaring en het gevoel zelf de regie te hebben.

Fase 3 – Eigenheid vergroten

IMG_2150

Eigenheid vergroten.

Wat kun je bereiken?

Je handelen is autonoom op het moment dat je zelfstandig werkt. Je neemt de regie zelf in handen. Het is van belang dat je leert om stil te staan bij je eigen voorkeuren en dat je eigen keuzes leert maken. De ervaringen die je in de vorige fases hebt opgedaan met het werken met verschillende materialen vormen daarvoor de basis. Een belangrijk aspect in deze fase is dat je met eigen ideeën komt en die uitvoert. Dit heeft een egoversterkende werking.

Mijn rol hierin als therapeut:

Ik heb een uitnodigende houding en bied een veilige omgeving. Ik steun en stimuleer je zodat je tot handelen komt. Ik bied een duidelijke structuur waardoor je in staat wordt gesteld om positieve ervaringen op te doen. In een latere fase ben ik begeleidend betrokken bij je proces.

De nabespreking van de sessie richt ik dan ook op het volgende: