Emotie regulatie

Wat is emotieregulatie?

Emotieregulatie is dat je vaardigheden hebt om met je emoties om te gaan en dat je deze emoties adequaat kan uiten.

Je kan problemen ervaren in het reguleren van je emoties. Je hebt bijvoorbeeld weinig inzicht in eigen denken, voelen en handelen. Dit komt omdat je moeilijk contact maakt met jezelf en je met je emoties. Je hebt moeite met het ordenen en begrenzen van deze emoties. Hierdoor kun je zeer gespannen raken. Je hebt snel wisselende stemmingen of wordt overweldigd door emoties. Je raakt hierdoor snel uit evenwicht. Je bent wispelturig en weet niet wat je wilt of je hebt jezelf niet in de hand. Je neemt weinig belevingen waar en handelt daardoor impulsief. Dit betekent dat je eerst handelt en dan pas nadenkt over de gevolgen van je handelen. Bij het impulsief handelen kan je denken aan middelenmisbruik, eetbuien, geld verkwisten of ander ondoordacht gedrag.

Voor wie?

Specifiek:

Wat is beeldende therapie?

Beeldende therapie is een effectieve manier om inzicht te krijgen in je eigen functioneren. Kenmerkend is de inzet van beeldende materialen zoals houtskool, krijt, verf en klei. Het is een ervaringsgerichte therapie, waarbij sprake is van een concreet werkproces en eindresultaat. De problemen worden door beeldend werken ervaren en zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar.

Je krijgt zo grip op het probleem door:

Op deze manier heb je de gelegenheid je problemen te verwerken, te verminderen, op te heffen of te accepteren. Je ontdekt waar je kracht ligt en leert zien hoe je de problemen de baas kunt worden.

Wat kun je bereiken?

Hoe werkt het?

IMG_5145

Zelfbeeld en basisemoties.

Er wordt gewerkt met opdrachten of zelf ingebrachte thema’s. Binnen een overzichtelijke structuur kom je in beweging door te doen en te ervaren. Je aandacht wordt op het hier en nu gericht. Je leert binnen deze structuur te handelen, waardoor gevoel van houvast en controle toeneemt. Bij beeldend werken wordt een brug geslagen tussen voelen van het materiaal en voelen wat je innerlijk voelt. Door het bewust en gevoelig worden voor emotionele belevingen kan je meer grip krijgen op deze belevingen. Hierdoor neemt de ontspanning toe en stabiliseer je. Je vindt het moeilijk in woorden uit te drukken wat je voelt. Herkennen van emoties en inzicht krijgen in emoties en de functie daarvan geeft houvast. Het gedrag en het gevoel wordt zichtbaar, tastbaar en voelbaar in het beeldend werkstuk. Het beeldend werkstuk helpt bij het afstand nemen van je emotie. Op deze manier leer je de emotie te erkennen als deel van jezelf. Je leert je emoties te ordenen en te begrenzen. Naast de beeldende uitdrukking leer je om ervaringen te delen en je krijgt hier feedback op. Zo verminder je de emotionele kwetsbaarheid en sta je sterker in het leven.

Mijn rol hierin als therapeut:

Ik heb een uitnodigende houding en bied een veilige omgeving. Ik steun en stimuleer je en bied een duidelijke structuur waardoor je in staat wordt gesteld om positieve ervaringen op te doen. Ik intervenieer door vragen te stellen, je te confronteren en te spiegelen in het proces.

De nabespreking van de sessie richt ik op het volgende: