Zelfbeeldontwikkeling

Wat is zelfbeeldontwikkeling?

Het zelfbeeld is het beeld dat je over jezelf gevormd hebt. Het wordt vaak beschreven in termen van positief en negatief. Een positief zelfbeeld maakt, dat je reageert vanuit de realiteit zoals die zich voordoet, wat maakt dat je een gevoel van welbevinden of welzijn ervaart. Een negatief zelfbeeld mist deze basis van welbevinden, wat psychische problemen in de hand kan werken. Een negatief zelfbeeld wil zeggen dat je jezelf negatief beoordeelt bijvoorbeeld je vindt jezelf waardeloos, je vindt jezelf saai of je vindt jezelf te dik. Dit negatieve zelfbeeld heeft grote invloed op je gedrag. Je trekt je bijvoorbeeld terug of je gaat overcompenseren door jezelf anders voor te doen dan je bent. De voortdurende vergelijking met anderen kan tot gevolg hebben dat je de lat erg hoog legt. Dit kan leiden tot faalangst. Je gaat zaken dan uit de weg uit angst om te falen. Deze angst slokt veel van je aandacht op en kan je prestaties negatief beïnvloeden. Vaak ontstaat een negatief zelfbeeld als gevolg van een gebrek aan waardering of door pestervaringen in het verleden of heden. Er kunnen ook andere oorzaken aan je negatieve zelfbeeld ten grondslag liggen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Binnen- en buitenkant.

Voor wie?

Specifiek:

Wat is beeldende therapie?

Beeldende therapie is een effectieve manier om inzicht te krijgen in je eigen functioneren. Kenmerkend is de inzet van beeldende materialen zoals houtskool, krijt, verf en klei. Het is een ervaringsgerichte therapie, waarbij sprake is van een concreet werkproces en eindresultaat. De problemen worden door beeldend werken ervaren en zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar.

Je krijgt zo grip op het probleem door:

Op deze manier heb je de gelegenheid je problemen te verwerken, te verminderen, op te heffen of te accepteren. Je ontdekt waar je kracht ligt en leert zien hoe je de problemen de baas kunt worden.

Wat kun je bereiken?

IMG_5001

Welke levensgebieden zijn belangrijk voor mij?

Hoe werkt het?

Zelfbeeldontwikkeling is erop gericht je op een positieve wijze in contact te brengen met jezelf en met je omgeving. Hierbij bied ik je beeldende opdrachten aan die passen bij jou draagkracht, affiniteit en mogelijkheden. Het beeldend werken nodigt je uit om lichamelijk in beweging te komen. Door te doen en te ervaren word je geconfronteerd met eigen denken, voelen en handelen. Het werken met verschillende materialen brengt je direct in contact met je nog onbewuste gevoel. Je leert je bewust te zijn van je gedachten, je gevoelens en je gedrag. Ik help je bij deze bewustwording waardoor je stapsgewijs grip krijgt op jezelf in relatie tot je omgeving. In beeldende therapie kan je op veilige manier ontdekken en oefenen met nieuw gedrag, zodat je adequaat leert omgaan met jezelf en je omgeving. Door deze nieuwe, positieve ervaringen, word je zelfbeeld versterkt. Het beeldend handelen komt in relatie te staan tot hoe je naar jezelf kijkt. In het beeldend proces leer je hoe je denkt, voelt en handelt, wat je maakt en wat je nodig hebt. Je leert om hulp en advies te vragen. Tijdens het werken en bij de nabespreking leer je met andere ogen naar jezelf te kijken door het eigen werkstuk als spiegel te gebruiken. Je neemt jezelf serieus en snapt het werkstuk dat je met eigen handen hebt gemaakt.

Mijn rol hierin als therapeut:

Ik heb een uitnodigende houding en bied een veilige omgeving. Ik steun en stimuleer je en bied een duidelijke structuur waardoor je in staat wordt gesteld om positieve ervaringen op te doen.

De nabespreking van de sessie richt ik op het volgende:

Hierbij ben ik gericht op het herstel en de versterking van het zelfbeeld.